ENERGII ZACHYTÍME V REÁLNÉM ČASE, TVOŘÍME EFEKTIVNÍ CHYTROU SÍŤ BUDOUCNOSTI.

NIMBLE ENERGY ŘEŠENÍ

Nabízíme moderní cloudové řešení kompletní správy profilových dat, které jdou (mimo jiné) obzvlášť ruku v ruce s řízením a spotřebou nabíjení elektromobilů a provozem bateriových úložišť. Tato řešení jsou určena širokému spektru zákazníků, nakolik není nutné vlastnit speciální systémy. Postaráme se o finální výstup ze získaných profilových dat a umožníme vám vidět nejen data výkonu, ale dokonce i různé predikce (od výroby ve FVE na základě počasí až po predikce cen a volatility jednotlivých trhů) a optimalizační výpočty pro získání podkladů k řízení spotřeby/výroby a/nebo přímé obchodování s energiemi jako komoditou.
Zajistíme vám instalaci inteligentního systému pro řízení výroby a spotřeby energie vaší lokální sítě, prostřednictvím kterého dosáhnete ekonomicky výhodnější a efektivnější souhru distribuce energie podle vaší preference priorit.

NIMBLE CLOUD

Správa profilových dat a výpočty nad nimi jsou podstatné pro řízení diagramů výroby a spotřeby, optimalizaci provozu a nutné pro případné obchodování se službami, flexibilitou nebo i přímo silovou elektřinou přes OTE (operátor trhu s elektřinou). My Vám nabízíme tuto funkcionalitu prostřednictvím cloudového řešení.

Tento moderní způsob správy dat umožňuje poskytovat službu širokému spektru zákazníků bez nutnosti vlastnit a spravovat potřebný hardware a software. Výhodou je, že software správy dat je ustavičně udržován na posledních verzích a efektivně tím můžeme pomáhat reagovat na změnu na trhu a v legislativě.

Profilová data (časové řady s různým vzorkováním) nejsou pouze data výkonu nebo elektrické práce, mohou obsahovat údaje např. o osvitu, síle větru, ceně, stavové hodnoty, procenta nabití atd. Systém umožňuje práci s ukládanými daty, dopočítávanými a ukládanými např. predikcemi nebo
čistě počítanými profily, kde pro výpočty nad profily s různým vzorkováním, funguje široká škála funkcionalit profilové aritmetiky

MÍSTNÍ ŘÍZENÍ

Dnešní rozšířené řízení spotřeb pomocí HDO (hromadného dálkového ovládaní), které přepíná mezi oceněním silové elektřiny s nízkým a vysokým tarifem, doplňujeme o řízení jednotlivých námi dodávaných zařízení (nabíječky elektromobilů, bateriová úložiště, popř. i FEV) tak, aby nebyly přetěžovány stávající elektrickými rozvody nebo nebyl neúměrný požadavek na jejich rekonstrukce při požadavku navýšení příkonu.

Pro velkoodběry to znamená řízení diagramu tak, aby nedocházelo k překračování nasmlouvaných 1/4hodinových maxim a u maloodběrů jde o hlídání okamžitých výkonů tak, aby nedocházelo k přetěžování jističe chránící odpovídající větev elektroinstalace nebo hlavní jistič odběrného místa.
Dalším důvodem řízení místní výroby a spotřeby je možnost optimalizace pořízení nákupu elektřiny a obchodování s ní, včetně započítání ceny za odchylku za všechna OPM (Odběrná a Předací Místa), za které je převzata odpovědnost za odchylku.

Powered by nimble energy team. 100% Reduced CO² emission on site.

cs_CZ