NABITÉ VĚTREM A SLUNCEM. VELKOKAPACITNÍ BATERIE BUDOUCNOSTI.

OBNOVITELNÁ ENERGIE A BATERIE

Matka příroda dala naší planetě do vínku zdroje energie, které jsou v podstatě nevyčerpatelné. V 21. století technologie vyspěly do takové míry, že lidstvo dokáže zdravějším způsobem, prostřednictvím větrných, vodních nebo fotovoltaických elektráren, získávat energii přímo z přírody a přeměňovat ji na elektřinu. Následně se energie rozvádí prostřednictvím přenosové a distribuční sítě do domácností a firem.

CO SE VŠAK STANE V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍRODNÍ ZDROJE JSOU DOČASNĚ OMEZENÉ NEBO NEDOSTUPNÉ?

Nebo co kdyby to bylo naopak a přírodními zdroji se vytvoří nadbytečné množství elektřiny? Odpovědí jsou velkokapacitní baterie, zařízení vytvořená pro uchovávání a re-distribuci energie tak, aby celkově vyvažovaly poptávku a spotřebu.

BATERIOVÝ SYSTÉM FUNGUJE NA PRINCIPU PŘÍJEM – VÝDEJ.

Akumuluje v sobě přebytky energie z jakýchkoli zdrojů energie, čímž tak snižuje zatížení přenosových a distribučních soustav, eliminuje kritické stavy sítě a umožňuje efektivnější využití energie z nekonvenčních zdrojů. Skladování energie je proto klíčové pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a bude hrát důležitou roli v transformaci české energetické sítě, která se pomalu ale jistě začíná přeměňovat z centralizované na decentralizovanou.

VYROVNÁVÁNÍ ZATÍŽENÍ

V mnoha případech není možné dodat dostatek elektřiny k zákazníkovi z důvodu enormního chvilkového přetížení nebo nedostatečnému vedení.
Podpora obnovitelnými zdroji se vždy neshoduje s dobou spotřeby, nebo prostě jen nemůže být garantována. Proto jsou na místech spotřeby bateriová úložiště vhodným řešením a mnohdy i ekonomicky výhodnějším řešením, než výstavba nových rozvoden a vedení. Úložiště tak nabízí řešení ke stabilizaci sítě a omezení investic do dodatečných sítí.
Specifickým využitím je vyrovnávání zatížení při uvádění vysokorychlostních nabíjecích stanic nebo jejich hubů. Naše hotové řešení pak nabízí unikátní možnost dodat ihned dostatečný příkon a nečekat na novou výstavbu rozvodů nebo jeho použitím urychlit uvedení do provozu.

OBCHODOVÁNÍ S ENERGIÍ

Bateriové úložiště umožňuje obchodování na velkoobchodním trhu s elektřinou, a také v oblasti podpůrných služeb pro stabilizaci energetické soustavy. Možnosti obchodování umožňují návratnost investic z udržitelných zdrojů energie a nové nařízení EU o vnitřním trhu bude takové využitá dále bonifikovat.
Samozřejmostí je pro nás on-line certifikované napojení na lokální energetické burzy a systémy, které poskytuje příkazové provádění úkonů.

OSTROVNÍ PROVOZ

Naše systémy pro ukládání energie umožňují plně ostrovní provoz nebo jeho hybridní formu. Při plném ostrovním provozu se dobíjení spoléhá na alternativní zdroje mimo elektrickou rozvodnou síť – typicky to jsou solární nebo větrné elektrárny, případně v kombinaci s kogeneračními jednotkami. Druhou hybridní možností je zapojení uvedené výše v kombinaci s připojením k distribuční síti. Toto připojení pak slouží buď jako záloha nebo jako výpomoc při nedostatečné dodávce z vlastních zdrojů (např. v zimních měsících při menším osvitu pro solární elektrárnu)

Bateriová úložiště tak poskytují spolehlivou dodávku elektřiny i v místech, kde není stabilní elektrická síť nebo jsou skvělým řešením pro místa slabších rozvodů, kde je potřeba dočasného navýšení příkonu

BATERIE JAKO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Disponujeme unikátní a certifikovanou technologií velkokapacitního bateriového úložiště, unikátní v plné mobilitě a certifikaci na stejné úrovni, jakou mají plně elektrické automobily. Tato aplikace nachází uplatnění v následujících oborech:

  • dodávka tichého a ekologického zdroje energie na staveniště
  • dodávka zdroje pro rozvodné energetické sítě – naše mobilní baterie zmírňují přetížení sítě. Umožňují zvýšit výkon připojení k síti kvůli sezónním aktivitám. Nebo jednoduše poskytnou dočasné připojení k síti, když se chcete pustit do podnikání, potřebujete záložní napájení nebo potřebujete nějakou údržbu.
  • dodávka tichého a čistého zdroje pro společenské, kulturní nebo obchodní akce (festivaly, tržiště, výstavy) ať už k samostatnému provozu nebo k pokrytí vyšších potřeb, než je v místě možné,
  • dodávka mohutného zdroje pro poskytnutí dobíjení elektromobilů na akcích výše, nebo kdekoliv jinde dle požadavků klienta. Bez nutnosti omezovat se na současné možnosti rozvodu nebo složité dočasné, ba chvilkové, navyšování příkonu.

Powered by nimble energy team. 100% Reduced CO² emission on site.

cs_CZ