DÍKY NAŠÍ INTEGRACI A PODPOŘE BUDETE MÍT KLID. O VAŠE NABÍJECÍ STANICE SE DOBŘE POSTARÁME.
Servisní podpora nabíjecích stanic

Firma Nimble energy zajišťuje k dodaným technologiím Helpdesk, servisní podporu ať už ve vlastní dílně nebo přímo u zákazníka, údržbu a zákonné el. revize zařízení. Zákazníci si dle vlastní volby mohou vybrat typ podpory, která jim bude nejvíce vyhovovat. Každoročně je vypracován report ke každé nabíjecí stanici s předplacenou službou, který obsahuje výčet veškerých požadavků zákazníka, dodané služby a provedené práce. Ceník obsahuje i položky zásahů pro zákazníky, kteří nevyužijí zajištění předplacenou službou.

NIMBLE SUPPORT BASIC

Předplacená služba obsahuje možnost bezplatného volání na HelpDesk, vyžádání konzultace operátorem či technikem, pomoc vzdáleným přístupem s odečty (u AC nabíječek), změnou nastavení nabíjecí stanice, prověření komunikace a pomoc se správou RFID karet až po vzdálenou autentizaci, start nebo ukončení nabíjení, uzamčení nebo naopak odemčení konektoru až po samotný restart stanice.
Podmínkou vzdálené pomoci je v případě komunikace přes Ethernet umožnit od lokálního IT vzdálený přístup ke stanicím alespoň po dobu vyžádaného zásahu.

HelpDesk v zásadě pouze sbírá požadavky a kontakty a předává je odpovídajícímu zaměstnanci k vyřešení.
Reakční doba k začátku řešení problému je dle typu v pracovní době max. do 3 hodin od přijetí požadavku, mimo pracovní dobu nejdéle následující pracovní den jednu hodinu po začátku pracovní doby.

NIMBLE CARE STANDARD

Předplacená služba tohoto typu obsahuje vše z typu předchozího a navíc bezplatný výjezd a řešení případné reklamace u zákazníka.
Reakční doba samotného výjezdu (pokud by nepomohla rada, popř. vzdálený zásah) je nejpozději třetí pracovní den od nahlášení poruchy.

NIMBLE CARE PLUS

Předplacená služba tohoto typu obsahuje vše z typu předchozího a navíc provedení předepsané údržby a profylaxe dle daného typu nabíjecí stanice. Toto spočívá zejména z: rozebrání nabíječky, kontrola těsnosti nabíječky, kontrola chrániče, kontrola funkce aretace kabelu, vizuální kontrola kabelu/zásuvky, kontrola připojení do BackEndu, otestování měření, očištění od prachu vně a popř. i uvnitř, upgrade SW, kontrola nastavení času, otestování vzdáleného přístupu a porovnání údajů v BackEndu (pokud jsme jeho poskytovatelem) s daty uloženými lokálně v nabíječce.

Na provedení pravidelné údržby a profylaxe se zákazník s výjezdním technikem dohodnou cca 14 dní před plánovaným termínem provedení údržby, pokud již nebyla provedena při předchozím výjezdu k dané nabíjecí stanici.

O provedení údržby a profylaxe bude sepsán protokol a ten dodán zákazníkovi.
Dle požadavků zákazníka a jím nastavené periodě el. zákonné revize bude v rámci této služby možno jako Option přiobjednat k provedení údržby v daném roce i provedení el. revize s vystavením protokolu – Revizní zprávy.

BEZ PŘEDPLACENÉ PODPORY

V případě nehrazení roční servisní podpory pak vyžádání konzultace, vzdálený přístup technikem nebo servisní zásah bude fakturován dle níže uvedeného ceníku. V Záruce náhradní díly a vlastní práce u nás na dílně se neplatí. Reakční doba je dle dostupnosti a vytíženosti techniků v tomto případě bez garance.

PRO VZDÁLENÉ ŘEŠENÍ DOTAZŮ ČI PROBLÉMŮ PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA, CENA PRÁCE SE ÚČTUJE ZA KAŽDOU ZAPOČATOU 1/2HODINU.

* Cena práce a cena náhradních dílů se v době záruky neúčtují

PRO PŘÍPADNÝ NUTNÝ VÝJEZD TECHNIKA BUDE ÚČTOVÁNO:

– dopravné v ceně 15,- Kč/km a
– každá započatá hodina servisu 990,- Kč pro práce na AC nabíječkách a/nebo
– každá započatá hodina servisu 1490,- Kč pro práce na DC nabíječkách

CENÍK PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB

Powered by nimble energy team. 100% Reduced CO² emission on site.

cs_CZ